Prima unità – Is ise? Is ene?

Ce esù is ise?

giulia– Evò ime e Giulia. Ime mia kiatereddha.
filippo
– Evò ime o Filippo. Ime enan pedai.
 – Cini is ene?
– Cini ene e Maria.
– Cino is ene?
– Cino ene o Giorgio.

 Umme o deje?    

                      
 sorella-7u
– Maria, esù ise mia kiatereddha?
– Umme, evò ime mia kiatereddha.
 fratello-u7
– Giorgio, esù ise mia kiatereddha?
– Deje, evò ‘en ime mia kiatereddha, evò ime enan pedai.

Is ene tuo? Is ene tui?

topo
Is ene tuo?
Tuo ene o pondikò.
volpe[1]
Is ene tui?
Tui ene e alipuna.
un pesce
Is ene tuo?
Tuo ene to atsari.
ape[1]
Is ene tuo?
Tuo ene to milissi.
tartaruga
Is ene tui?
Tui ene e chelona.
una pecora
Is ene tui?
Tui ene e pratina.
lupo
Is ene tuo?
Tuo ene o liko.
serpente
Is ene tuo?
Tuo ene to afidi.

 

 

VERIFICA

 

MAESTRA

filippo

– Tuo ene enan sciddho?

– Deje, tuo den ene enan sciddho. Tuo ene enan pedai.

gallina titina 2

– Tui ene mia òrnisa?

– Umme, tui ene mia òrnisa.

topo

– Ce tuo is ene? Ene enan pedai?

–  ……………………………………………………………….

 

 

 

giulia

– Ce tui is ene? Ene mia kiatereddha?

–  ………………………………………………………………………………

una pecora

– Ce tui is ene? Ene mia chelona?

–  ……………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Lascia un commento